Tiếp điểm/ Overload

Tiếp điểm phụ 1 N/O, 1 NC, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V
Tiếp điểm/ Overload
Tiếp điểm phụ 1 N/O, 1 NC, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V
Mã: M22-CK11
Tiếp điểm thường mở Schmersal   EF 03.1 101006538
Tiếp điểm/ Overload
Tiếp điểm thường mở Schmersal EF 03.1 101006538
Mã: 101006538
Tiếp điểm thường đóng Schmersal  EF 10.2 101006536
Tiếp điểm/ Overload
Tiếp điểm thường đóng Schmersal EF 10.2 101006536
Mã: 101006536
Tiếp điểm phụ 3RH2911-1GA22 ·
Tiếp điểm/ Overload
Tiếp điểm phụ 3RH2911-1GA22 ·
Mã: 3RH2911-1GA22
Tiếp Điểm Phụ
Tiếp điểm/ Overload
Tiếp Điểm Phụ
Mã: GVAE11
Back to top
X