Bộ mã hóa

Bộ mã hóa góc tăng dần
Bộ mã hóa
Bộ mã hóa góc tăng dần
Mã: RON 255
Bộ cảm biến trục quay EQN 1325 X 2048, ID:823901-52
Bộ chiết áp
Bộ mã hóa
Bộ chiết áp
Mã: 385502-04
Bộ mã hóa tuyến tính kín Heidenhain
Bộ mã hóa
Bộ mã hóa tuyến tính kín Heidenhain
Mã: 246842-02
Encoder ERN 1130 600 ID: 682086-03
Bộ mã hóa
Encoder ERN 1130 600 ID: 682086-03
Mã: ERN1130600
Mecalectro 8.10.AB.64L5 / B803000816
Bộ mã hóa
Mecalectro 8.10.AB.64L5 / B803000816
Mã: 8.10-AB.64L5
Bộ mã hóa tuyến tính
Bộ mã hóa
Bộ mã hóa tuyến tính
Mã: LS 703
BỘ ROTARY ENCODER
Bộ mã hóa
BỘ ROTARY ENCODER
Mã: 375053-05
Bộ mã hóa góc tuyệt đối
Bộ mã hóa
Bộ mã hóa góc tuyệt đối
Mã: RCN 8390F
Bộ mã hóa nội suy
Bộ mã hóa
Bộ mã hóa nội suy
Mã: 284 807-40
Thang đo Heidenhain và đầu dọc
Bộ mã hóa
Thang đo Heidenhain và đầu dọc
Mã: 557 661-10
Bộ mã hóa góc tăng dần
Bộ mã hóa
Bộ mã hóa góc tăng dần
Mã: RON785C
Bộ mã hóa quay lũy tiến
Bộ mã hóa
Bộ mã hóa quay lũy tiến
Mã: ENI58IL-S06CA5-0200UD1-RB2
Đầu dò kỹ thuật số
Bộ mã hóa
Đầu dò kỹ thuật số
Mã: ST 1288
Encoder Absolute Coder Side 00000222406
Bộ mã hóa
Encoder Absolute Coder Side 00000222406
Mã: 222406
Encoder Absolute Coder Side 00000222406
Bộ mã hóa
Encoder Absolute Coder Side 00000222406
Mã: 00000222406
Bộ mã hóa góc gia tăng
Bộ mã hóa
Bộ mã hóa góc gia tăng
Mã: 358698-08
Hệ thống đầu vào và đầu ra PLC
Bộ mã hóa
Hệ thống đầu vào và đầu ra PLC
Mã: PLB 6208 FS
Encoder pusher  GXMMW.A203EA2
Bộ mã hóa
Encoder pusher GXMMW.A203EA2
Mã: 11039969
Đầu quét bộ mã hóa từ tính mô-đun
Bộ mã hóa
Đầu quét bộ mã hóa từ tính mô-đun
Mã: 1144048-24
Bộ mã hóa đầu đọc tuyến tính
Bộ mã hóa
Bộ mã hóa đầu đọc tuyến tính
Mã: 333139-P1
Bộ mã hóa quay
Bộ mã hóa
Bộ mã hóa quay
Mã: 533 117-20
Bộ mã hóa góc gia tăng
Bộ mã hóa
Bộ mã hóa góc gia tăng
Mã: ROD800-18000
Back to top
X