Hệ Thống Máy

Line lon 20.000 cph
Dây chuyền
Line lon 20.000 cph
Mã: CAN FILLING LINE 20.000 CPH
CHIẾT LON SEN GHÉP MÍ FMC
Dây chuyền
CHIẾT LON SEN GHÉP MÍ FMC
Mã: SEN HW48
Chiết Lon Krones Ferrum
Dây chuyền
Chiết Lon Krones Ferrum
Mã: FILLER CAN SECONDHAND
MÁY CHIẾT PET
Dây chuyền
MÁY CHIẾT PET
Mã: MÁY CHIẾT PET
Máy ghép mí lon
Dây chuyền
Máy ghép mí lon
Mã: SEAMER FERRUM
SEAMER MANZINI A-400
Dây chuyền
SEAMER MANZINI A-400
Mã: A-400
Back to top
X